Back
BackToMain
PrevMode
Mode

המפה הפיסית

  • 2249 איש קראו את המאמר

הכרת הצבעים במפה הפיסית

פתחו את האטלס במפת כדור הארץ – פיסית.

א. גופי מים גדולים: אוקיינוסים וימים

1.     מה משמעות הצבע הכחול במפה?

ככל שהגוון הכחול חזק יותר המים עמוקים יותר

2.     התבוננו ליד החופים. איזה צבע שלט ליד החופים בדרך כלל?

3.     מה משמעות הצבע הכחול הבהיר, בגופי המים הגדולים?

4.     התבוננו במרכז האוקיינוס האטלנטי, במרכזו עוברת רצועה הצבועה בכחול בהיר, על מה מעיד צבע זה במרכז האוקיינוס?

כדי להבין את משמעות הצבעים יש לעיין תחילה בסולם הצבעים לצד המפה הפיסית. סולם הצבעים הוא מעין מילון, המפרש לנו את הצבעים במפה. כל צבע מסמל גובה או עומק מסוים במטרים.

שלושת הצבעים הבולטים ביבשות הם: צהוב, ירוק וחום. צבעים אלו מבעים את גובהו של מקום ביחס לגובה פני הים.

ב. גופי יבשה

 התבוננו בסולם הצבעים ומצאו:

1.  מה משמעות הצבע הירוק

2.  מה משמעות הצבע הצהוב?

3.   מה משמעות הצבע החום?

ג. התבוננו בשני סולמות הצבעים שבמפת העולם הפיזית וענו על השאלות הבאות

1.   אילו הבדלים מצאתם בין שני סולמות הצבעים שבמפה?

2.   נסו להסביר את הסבה לשינוי.

3.   האם קרקעית הים שטוחה או בעלת גובה אחיד? הסברו תשובתכם כיצד אתם יודעים?

4.   ציינו מקום באוקיינוס השקט שבו המים עמוקים מאוד ביחס לסביבתם.

5.   ציינו מקום באוקיינוס האטלנטי שבו המים רדודים יותר ביחס לסביבתם.

עבודה פורייה ונעימה!

                                 פזית

פתחו את מפת כדור הארץ וענו על השאלות הבאות:

1.      מהו המקום הגבוה ביותר בעולם ביבשה? מהו גובהו?

2.      היכן הוא המקום הנמוך ביותר בעולם ביבשה? ומהו גובהו?

3.      היכן המקום הנמוך ביותר באוקיינוסים? מהו עומקו?

4.      על פי אילו סימנים ידעתם לציין גבהים אילו?

5.      פתחו את המפה הפיסית של ארץ ישראל. זַהוּ לאורך מישור החוף את תל-אביב וברמת עבר הירדן המזרחי את עמאן. עתה החליטו, איזה מן ההיגדים הבאים הוא נכון ביחס לאדם הנוסע מתל-אביב לעמאן.

                                           א.         נוסע כל הזמן במישור.

                                           ב.         נוסע כל הזמן בעלייה עד הגיעו לעמאן.

                                           ג.          תחילה נוסע במישור, אחר כך עולה בהרים, אחר כך יורד לבקעה ולבסוף עולה ברמה ונוסע בה עד עמאן.

                                           ד.          תחילה עולה במישור החוף, יורד דרך רצועת ההרים, עולה בבקעת הירדן ויורד לרמת הירדן המזרחי.

6.      סרטטו במחברתכם קו המתאר את התשובה הנכונה. הקפידו לסרטט כך שאורך הקו משפת הים עד עמאן יהיה כאורכו במפה וכן שקו החוף יהיה משמאל לסרטוט. סמנו בקצהו השמאלי של הקו נקודה ורשמו מעליה תל-אביב; סמנו בקצהו הימני של הקו נקודה ורשמו מעליה עמאן.

7.      במפה הפיסית של ארץ ישראל אילו סימנים מופיעים בנוסף לצבעים? פרטו. היעזרו במקרא.

8.      במפה הפיסית של ארץ ישראל ציין כיצד מסומנים הפרטים הבאים:

כפר, כביש, מסילת ברזל, גבול, באר, נחל, מעיין, גשר.

9.      באילו מדינות באירופה המערבית עובר נהר הריין? לאיזה כיוון זורם הנהר?  מה ההבדל בין הנהר במהלכו בהולנד? לבין הנהר במהלכו בשוויץ? מהי התועלת שיכולה להפיק הולנד מהנהר ומה התועלת שיכולה להפיק שוויץ?

10. באיזה סוג של מפה השתמשתם כדי לענות על שאלות 1 – 8 ?

לא תמיד ניתן להקטין את כל הפרטים בהתאם לקנה המידה של המפה. לכן הוחלט שפרטים מסוימים שאותם רוצים לסמן על המפה יצוינו בסימן אחיד, מוסכם על כולם. לכן נראה בשוליה של כל מפה רשימה של סימנים מוסכמים המופיעים תחת הכותרת "מקרא". ברשימה זו מופיע הסימן ולצידו פירושו. הסימנים המוסכמים נבדלים זה מזה בצורתם, גודלם וצבעם. לכל סוג מפות יש מקרא משלהם.

 

האתר פותח באמצעות תוכנת כליקיט לניהול תכנים ואתרי אינטרנט מבית אורט | תקנון אתר